1.       Kiểm tra phiên bản Windows

Nhấn phải chuột vào biểu tượng My Computer, chọn Properties

 

check-win-7-64-bit

2.       Download bản tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng

Windows XP:

                32 bit: windowsxp-kb4012598-x86-custom-enu_eceb7d5023bbb23c0dc633e46b9c2f14fa6ee9dd.exe

                64 bit: windowsserver2003-kb4012598-x64-custom-enu_f24d8723f246145524b9030e4752c96430981211.exe

Windows Vista:

                32 bit: windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c.msu

                64 bit: windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu

Windows 7:

 32 bit: http://118.70.7.104/endpoint/updates/x86/windows6.1-KB976932-X86.exe

               Sau đó cài: windows6.1-kb4012212-x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu

 64 bit: http://118.70.7.104/endpoint/updates/x64/windows6.1-KB976932-X64.exe

Sau đó cài: windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu

Windows 7 SP 1:

                32 bit: windows6.1-kb4012212-x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu

                64 bit: windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu

Windows 8:

                32 bit: windows8-rt-kb4012598-x86_a0f1c953a24dd042acc540c59b339f55fb18f594.msu

                64 bit: windows8-rt-kb4012598-x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e.msu

Windows 8 SP1:

                32 bit: windows8.1-kb4012213-x86_e118939b397bc983971c88d9c9ecc8cbec471b05.msu

                64 bit: windows8.1-kb4012213-x64_5b24b9ca5a123a844ed793e0f2be974148520349.msu

Windows 10:

                (bỏ qua không cần thực hiện)

3.       Cài đặt bản

Trong trường hợp máy tính báo “The update is not applicable to your computer”:

-          Kiểm tra lại phiên bản Windows, SP1 hay không, 32 bit hay 64 bit.

-          Nếu không chắc chắn, cài đặt cả 2 phiên bản

-          Máy tính thể đă được cài đặt bản từ hệ thống tự động update

Trong trường hợp máy tính báo lỗi:

 Cần bật lại service Windows Update. Tham khảo mục 5

4.       Tạo USB boot để diệt virus

-          Chuẩn bị một USB dung lượng >= 2GB

-          Download file rescue.iso

-          Download tool tạo usb boot: rescue2usb.exe

-          Cắm usb vào máy chạy tool rescue2usb.exe, chọn Install

2017-05-17 (2)

-          Click vào nút Browse chọn file resuce.iso vừa download ở trên, chọn Start. Chọn Yes khi chương tŕnh hỏi ghi đè hoặc format usb không.

-          Dùng USB vừa tạo để boot diệt virus trên máy tính

 

5.       Enable Windows Update services:

Vào Start > Services

 

Kiểm tra service Windows Update được start. Nếu bị disable và chưa start như h́nh dưới th́ enable và start lại service

 

Chuột phải chọn Properties. Đặt Startup type: Automatic. Nhấn Apply:

Nhấn Start

Kiểm tra trạng thái Started cài đặt lại bản